تدیّن ,رمز ماندگاری خانواده

درخواست حذف این مطلب

تدیّن، رمز ماندگاری خانواده


▫️اشک هایش بی اختیار سرازیر بودند. بریده بریده برای مشاور می گفت:

چند سالی با هم دوست بودیم. احساس کردیم هم را دوست داریم و تصمیم به ازدواج گرفتیم. حالا که موافقت خانواده ها رو گرفتیم و قرار ازدواج گذاشتیم، فهمیدم با چند نفر دیگه هم ارتباط داره و معتقده من نباید در مسائل شخصیش دخ کنم و های او را محدود کنم.

▪️وقتی تدیّن در زندگی نقشی نداشته باشد؛ شاهد نتایج خوبی نخواهیم بود.

▫️اگر مومنانه زندگی کنیم، زندگی های مستحکم تری خواهیم داشت1. وقتی ارتباط با نامحرم را حذف کنیم، می توانیم عشق و علاقه را فقط در چارچوب خانواده و با لذت بیشتری درک کنیم.


منبع:

1. سخنان ی در خطبه عقد 15/1/1378: خانواده هایی که جهات ی را رعایت می کنند، اینها غالبا خانواده هایی محکم تر، بهتر، قوی تر و محیط امن تری برای فرزندان و ک ن خواهند بود.